No Data
Request Name (ชื่อผู้ส่งข้อความ 1-100 ตัวอักษร) :

Request Message (ข้อความ 1-255 ตัวอักษร) :

เพลงที่ขอ : โดนัส (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : มนัสวี เวลา : 04:41:03
เพลงที่ขอ : ขอเต้ยประถมแหน่คราฟฟ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : เฟิร์น เวลา : 10:22:43
เพลงที่ขอ : อยากฟังเต้ยประถม ช่วงสงกรานต์ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : Kim เวลา : 04:34:47
เพลงที่ขอ : อยากฟังลำเรื่อง จำปาสี่ต้น ของรัตนศิลป์ที่เพิ่นลำปีที่แล้วจังครับ แอมินเปิดให้ฟังหน่อยนะครับ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : นกน้อย เวลา : 08:45:09
เพลงที่ขอ : เต้ยศิลปินภูไทหน่อยค่ะ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : Shutter เวลา : 09:48:22
เพลงที่กำลังเล่น : Loading...

ผู้จัดรายการ :

จำนวนผู้ฟัง : / คน

ความคมชัดของเสียง :