:
27 ก.ย. 03:10แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (03:10) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (03:10) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

อายคะ (02:50) : ทุ่งศรีอุดมไม่ค่อยชัดคะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (02:10) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (02:09) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (02:06) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

อายคะ (26 ก.ย. 20) : ขัดเจคคะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (26 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (26 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (26 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (26 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (26 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (25 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (25 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (25 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (25 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (25 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ทอง (24 ก.ย. 20) : 98.25 คลอง2 ลำลูกกา รับสัญญาณชัดเจนจ้า

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (24 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (24 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (23 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (23 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (23 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (23 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (23 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (22 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (22 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (22 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (22 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (22 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (21 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (21 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (21 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (21 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (20 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (20 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (20 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (19 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (19 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (19 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (19 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (18 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (18 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (18 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (18 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (17 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (17 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (17 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

คนเมืองโย้ย (17 ก.ย. 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (17 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (16 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (16 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

คนเมืองโย้ย (16 ก.ย. 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (16 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (16 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (16 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (15 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (15 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

สาวทอง (15 ก.ย. 20) : 98.25 คลอง2 ลำลูกกา รับสัญญาณชัดเจนจ้า

สาวอำเภอเมือง (15 ก.ย. 20) : ศรีสะเกษชัดเจน มาทักทายคะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (15 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (15 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (15 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (14 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (14 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (14 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (14 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (14 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ก.ย. 20) : คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ขออนุญาติใช้เทปสำรองอีกครั้งครับชัดเจนดีครับชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา กลับมา เกาะสัญญาณตามปกติแล้วครับชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ก.ย. 20) : คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ขออนุญาติใช้เทปสำรองครับชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (13 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (13 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (12 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (12 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (12 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (12 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (12 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (11 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (11 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (11 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (11 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10 ก.ย. 20) : คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ขอใช้เทปสำรองจนกว่าสัญญานจะปกติ

คนเมืองโย้ย (10 ก.ย. 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (10 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (10 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (09 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (09 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (09 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (09 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (09 ก.ย. 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (08 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (08 ก.ย. 20) : 10.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (08 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (08 ก.ย. 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (08 ก.ย. 20) : 09.10 คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา ชัดเจนดีครับ