:
21 ม.ค 10:25ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10:25) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

94.50 กุมภวาปี (10:15) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

94.50 กุมภวาปี (09:28) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (09:14) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (09:11) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (09:08) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนครับ (09:06) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (09:05) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ 09:00 -11:00 น

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (09:04) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

94.50 กุมภวาปี (20 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (20 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบลชัดเจน (20 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (20 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (20 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (20 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (20 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจน (20 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

94.50 กุมภวาปี (19 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (19 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (19 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (19 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (19 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (19 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (19 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนครับ (19 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงานครับผม

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (18 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

คนเมืองโย้ย (18 ม.ค 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (18 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (18 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

94.50 กุมภวาปี (17 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (17 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (17 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (17 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (17 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนครับ (17 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (17 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

94.50 กุมภวาปี (16 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (16 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบลชัดเจน (16 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (16 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

คนเมืองโย้ย (16 ม.ค 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (16 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจน (16 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (16 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (16 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

94.50 กุมภวาปี (15 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (15 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (15 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (15 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจน (15 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (15 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (15 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

94.50 กุมภวาปี (14 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (14 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

94.50 กุมภวาปี (14 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (14 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (14 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจน (14 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (14 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

คนเมืองโย้ย (14 ม.ค 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (14 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (14 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

คนปากช่อง (13 ม.ค 20) : ปากช่องไม่มีรายการแล้วเหรอครับ

94.50 กุมภวาปี (13 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (13 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ) ขอโทษนะครับกดแจ้งแล้วแต่ข้อความไม่ไปครับ

94.50 กุมภวาปี (13 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

คนเมืองโย้ย (13 ม.ค 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (13 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (13 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจน (13 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (13 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

94.50 กุมภวาปี (12 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (12 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

94.50 กุมภวาปี (12 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (12 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (12 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (12 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (12 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนปกติ (12 ม.ค 20) : ผมชินเดช ญาณรัตน์ รายงานครับ

94.50 กุมภวาปี (11 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (11 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

94.50 กุมภวาปี (11 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

106.50MHz อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (11 ม.ค 20) : รับสัญญาณชัดเจนค่ะ

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (11 ม.ค 20) : ชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบล (11 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่าาา

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (11 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (11 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนปกติ (11 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10 ม.ค 20) : ชั่วโมงสอง 10.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ)

ณัฐวรา รัตนพันธุ์ (10 ม.ค 20) : ขอโทษนะครับชั่วโมงแรก09.00คลื่นคนหมื่นไวย M.wave fm.95.25 นครราชสีมา (ชัดเจนดีครับ) รายงานไปแล้วข้อความไม่ไปครับ

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนปกติแล้ว (10 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

94.50 กุมภวาปี (10 ม.ค 20) : 94.50 กุมภวาปี อุดรธานี รับสัญญาณชัดเจนครับ http://fmudon.com/

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณติดขัดนะครับ ขณะนี้ใช้เทปอยู่ (10 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

แมนเรดิโอ 96.25 เดชอุดม อุบลชัดเจน (10 ม.ค 20) : รับสัญญาณ ชัดเจนดีค่ะ

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณติดขัดครับ..ขอใช้เทปรอ (10 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

106.00 เสียงชนเสรี โคราช (10 ม.ค 20) : รับสัญญาน 09.10-11.00น

คนเมืองโย้ย (10 ม.ค 20) : 100.00 MHz อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เวลา 09.00 - 11.00 น. รับสัญญาณชัดเจน

กรีนเวฟ89 เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสัญญาณชัดเจนครับ (10 ม.ค 20) : ชินเดช ญาณรัตน์ รายงาน

ปุ๊กกี๊เรดิโอ (10 ม.ค 20) : 92.00คนมวกเหล็ก สระบุรี รับสัญญาณ 9.00ถึง11.00จันทร์ถึงอาทิตย์