I LIke Music Radio Maesot
Request Name (ชื่อผู้ส่งข้อความ 1-100 ตัวอักษร) :

Request Message (ข้อความ 1-255 ตัวอักษร) :

เพลงที่ขอ : ขอเพลง คนข้างๆที่รักเธอ ค่ะ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : Oui เวลา : 01:22:12
เพลงที่ขอ : ขอฟังเพลง คนข้างๆที่รักเธอ นนท์ธนนท์ ขอบคุณค่ะ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : กรวรรณ เวลา : 09:30:08
เพลงที่ขอ : ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป...เราขอยุติออกอากาศเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุผลบางอย่าง สัญญาว่า ถ้าพร้อม หรือ สถานการณ์ปกติ เราจะกลับมาให้เร็วที่สุดครับ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : แอดมินเอง เวลา : 02:57:44
เพลงที่ขอ : อยากฟังเพลงคิดเอง ของทอมอิศราค่ั (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : Taen เวลา : 04:27:47
เพลงที่ขอ : อยากฟังเพลงคิดเอง ทอมอิศราค่ะ (รอเปิด)
ชื่อผู้ขอ : เชอรี่ เวลา : 03:48:31
เพลงที่กำลังเล่น : Loading...

ผู้จัดรายการ :

จำนวนผู้ฟัง : / คน

ความคมชัดของเสียง :