:
12 มิ.ย. 12 มิ.ย. 17DJDมีจิตสาธารณะ (12 มิ.ย. 17) : สวัสดีครับ จากอุตรดิตถ์ครับ

korn (25 เม.ย. 17) : อยากให้วิทยุ สวท. เปิดเพลงสตริงให้ฟังบ้างครับ

ดิเรก (18 เม.ย. 17) : สวัสดีครับ...ฟังรายการหมุนตามวันอยู่ครับ

สมชาย (16 เม.ย. 17) : OK เสียงดังแล้วครับ

สมชาย (16 เม.ย. 17) : เสียงเบา

เดชา (15 ส.ค. 15) : เสียงใส...เสียงสด ชัดเจนครับ

แซม (17 ก.ค. 15) : ทดสอบระบบเสียงชัดเจนคับ

admin (16 ก.ค. 15) : ทดสอบระบบผ่านหน้าwebpage

admin (16 ก.ค. 15) : testระบบข้อความผ่านApp